Diễn đàn Hayate. Hayate forum
Đăng nhập vào diễn đàn hoặc đăng ký cười nhe răng:

Thanks-Admin

Join the forum, it's quick and easy

Diễn đàn Hayate. Hayate forum
Đăng nhập vào diễn đàn hoặc đăng ký cười nhe răng:

Thanks-Admin
Diễn đàn Hayate. Hayate forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Đăng Nhập

Quên mật khẩu

Poll

Bạn thích nhân vật nữ nào trong Hayate no Gotoku?

TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU I_vote_lcap23%TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU I_vote_rcap 23% [ 93 ]
TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU I_vote_lcap6%TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU I_vote_rcap 6% [ 25 ]
TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU I_vote_lcap2%TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU I_vote_rcap 2% [ 8 ]
TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU I_vote_lcap2%TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU I_vote_rcap 2% [ 8 ]
TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU I_vote_lcap2%TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU I_vote_rcap 2% [ 7 ]
TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU I_vote_lcap21%TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU I_vote_rcap 21% [ 84 ]
TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU I_vote_lcap35%TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU I_vote_rcap 35% [ 139 ]
TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU I_vote_lcap1%TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU I_vote_rcap 1% [ 5 ]
TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU I_vote_lcap1%TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU I_vote_rcap 1% [ 3 ]
TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU I_vote_lcap0%TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU I_vote_rcap 0% [ 0 ]
TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU I_vote_lcap0%TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU I_vote_rcap 0% [ 1 ]
TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU I_vote_lcap0%TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU I_vote_rcap 0% [ 1 ]
TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU I_vote_lcap1%TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU I_vote_rcap 1% [ 4 ]
TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU I_vote_lcap0%TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU I_vote_rcap 0% [ 0 ]
TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU I_vote_lcap1%TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU I_vote_rcap 1% [ 2 ]
TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU I_vote_lcap0%TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU I_vote_rcap 0% [ 0 ]
TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU I_vote_lcap0%TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU I_vote_rcap 0% [ 1 ]
TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU I_vote_lcap0%TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU I_vote_rcap 0% [ 0 ]
TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU I_vote_lcap0%TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU I_vote_rcap 0% [ 0 ]
TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU I_vote_lcap2%TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU I_vote_rcap 2% [ 9 ]
TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU I_vote_lcap0%TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU I_vote_rcap 0% [ 0 ]
TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU I_vote_lcap1%TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU I_vote_rcap 1% [ 2 ]
TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU I_vote_lcap0%TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU I_vote_rcap 0% [ 0 ]
TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU I_vote_lcap2%TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU I_vote_rcap 2% [ 8 ]

Tổng số bầu chọn : 400

Top posters
anto_meo (97)
TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU I_vote_lcapTẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU I_voting_barTẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU I_vote_rcap 
__WjndyMan__ (86)
TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU I_vote_lcapTẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU I_voting_barTẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU I_vote_rcap 
igan nineznas (83)
TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU I_vote_lcapTẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU I_voting_barTẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU I_vote_rcap 
†L0nëLy•I30y† (63)
TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU I_vote_lcapTẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU I_voting_barTẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU I_vote_rcap 
nagi_sanzenin12 (61)
TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU I_vote_lcapTẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU I_voting_barTẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU I_vote_rcap 
~Shinku~ (59)
TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU I_vote_lcapTẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU I_voting_barTẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU I_vote_rcap 
AYumi Ishiyama (56)
TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU I_vote_lcapTẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU I_voting_barTẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU I_vote_rcap 
predator19 (54)
TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU I_vote_lcapTẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU I_voting_barTẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU I_vote_rcap 
___NagiSanzenin._ (44)
TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU I_vote_lcapTẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU I_voting_barTẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU I_vote_rcap 
baohoctro (41)
TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU I_vote_lcapTẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU I_voting_barTẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU I_vote_rcap 

Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search


TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU

+20
Black_Sabbath
Titaniousity
predator19
nguyenanh_ttv
hinagiku_katsura
Don't_ask
Isumi Saginomiya
PrîÑ¢€_NF
Hinagiku
himegami
ssadfgh
anto_meo
Hayate
~Shinku~
Klaus
nii_san
†L0nëLy•I30y†
baohoctro
Jero
ngoanhduy
24 posters

Go down

TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU Empty TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU

Bài gửi by ngoanhduy February 15th 2009, 08:51

TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU


Được sửa bởi ngoanhduy ngày February 15th 2009, 16:59; sửa lần 2.
ngoanhduy
ngoanhduy
Quản gia mới

Ngày đăng ký : 14/02/2009
Tuổi : 27
Điểm bài viết : 2
Điểm Vote : 0

Về Đầu Trang Go down

TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU Empty Re: TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU

Bài gửi by Jero February 15th 2009, 10:45

Thế fan của Saku-chan có vào được ko tongue:
Jero
Jero
Moderator

Ngày đăng ký : 14/02/2009
Tuổi : 32
Đến từ : Bạch Hổ Thất Tinh Cầu
Nghề ngiệp : University Student
Tính cách : Nóng nảy
Điểm bài viết : 15
Điểm Vote : 3

http://jerooff.livejournal.com

Về Đầu Trang Go down

TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU Empty Re: TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU

Bài gửi by baohoctro February 15th 2009, 10:51

TUi thích Kina chứ cũng hem thích A-TAN cho lém!
Pà chằn Hina mỗi lần gặp chàng quản gia ngây thơ là i rằng chuẩn bị có chuyện vui để xem ^^ cười vỡ bụng:
baohoctro
baohoctro
Quản gia mới

Ngày đăng ký : 08/02/2009
Tuổi : 27
Đến từ : Nhà Kasumi
Điểm bài viết : 1
Điểm Vote : 0

http://pokemonvn.forum0.net/

Về Đầu Trang Go down

TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU Empty Re: TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU

Bài gửi by †L0nëLy•I30y† February 15th 2009, 13:22

A-tan là người mà đã cho Hayate Power, và đã từng là người yêu đầu tiên. Hayate đã kiss đến 3 lần với A-tan (trong Manga, ko bít ông tác giả định nói là cho Hayate Kiss A-tan mấy lần ta, chắc khoảng hơn 7 lân cười nhe răng ), và Izumi 1 lần cười lớn. Nên Fan của A-tan đang tăng dần, còn Fan của Hina thì, chắc là giảm hoặc bình thường cười nhe răng
†L0nëLy•I30y†
†L0nëLy•I30y†
Moderator

Ngày đăng ký : 07/02/2009
Điểm bài viết : 28
Điểm Vote : 7

Về Đầu Trang Go down

TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU Empty Re: TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU

Bài gửi by ngoanhduy February 15th 2009, 16:43

@jero: dc chứ bạn!!nên gọi bằng anh ko nhỉ jero hơn tuổi tui mà hơn 8 x!! a-an lớn tuổi hơn haa đó vì 5 ngày trong lâu đài = 2 tháng mà a-tan ở đó lâu
nói thật tội nghiệp a-tan đã yêu haa !!thằng haa là đứa lăng nhăng we' nó dám yêu azumu còn dám nghĩ tới maria
ngoanhduy
ngoanhduy
Quản gia mới

Ngày đăng ký : 14/02/2009
Tuổi : 27
Điểm bài viết : 2
Điểm Vote : 0

Về Đầu Trang Go down

TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU Empty Re: TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU

Bài gửi by nii_san February 15th 2009, 16:49

đều ngày thì tui đồng ý
jero 20 tuổi hả vậy lớn hơn tui 1 tuổi rùi
nii_san
nii_san
Quản gia mới

Ngày đăng ký : 15/02/2009
Tuổi : 31
Nghề ngiệp : playboy
Điểm bài viết : 0
Điểm Vote : 0

Về Đầu Trang Go down

TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU Empty Re: TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU

Bài gửi by baohoctro February 15th 2009, 18:31

Quán SPam tiện lợi thật!
Nhưng topic bàn về vấn đề gì ?
baohoctro
baohoctro
Quản gia mới

Ngày đăng ký : 08/02/2009
Tuổi : 27
Đến từ : Nhà Kasumi
Điểm bài viết : 1
Điểm Vote : 0

http://pokemonvn.forum0.net/

Về Đầu Trang Go down

TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU Empty Re: TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU

Bài gửi by ngoanhduy February 16th 2009, 16:06

cái đó thì pó tay!!! tiên đề đó cười nhe răng:
ngoanhduy
ngoanhduy
Quản gia mới

Ngày đăng ký : 14/02/2009
Tuổi : 27
Điểm bài viết : 2
Điểm Vote : 0

Về Đầu Trang Go down

TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU Empty Re: TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU

Bài gửi by Klaus February 16th 2009, 19:42

Tui thì ấn tượng nhất với A-tan,phong cách của Nagi thì vô đối ^^! .Nhưng vẫn thích Maria nhất (vẫn chưa biết rõ lí do ) hì hì!
Klaus
Klaus
Quản gia mới

Ngày đăng ký : 15/02/2009
Tuổi : 32
Nghề ngiệp : Tổng quản Sazenin
Tính cách : Sẵn sàng tiêu diệt Hayte bằng mọi giá,kaka
Điểm bài viết : 1
Điểm Vote : 0

Về Đầu Trang Go down

TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU Empty Re: TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU

Bài gửi by ~Shinku~ February 17th 2009, 05:37

Thật sự thì trong chuyện này thích Atan chỉ sau Nagi (Quá là cute) còn mấy bé kia cũng thích nhưng ko ấn tượng mấy còn với Atan thì ấn tượng ngay từ lần đầu trong thấy.
~Shinku~
~Shinku~
Quản gia mới

Ngày đăng ký : 16/02/2009
Đến từ : Manga World
Nghề ngiệp : Sinh viên
Tính cách : Ngây thơ, trong sáng!!
Điểm bài viết : 25
Điểm Vote : 8

Về Đầu Trang Go down

TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU Empty Re: TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU

Bài gửi by baohoctro February 17th 2009, 09:40

Hehe! Toàn là Fan A-Tan ^^
Cái ông tác giả này làm tớ không dám đọc chap 180 trở lên ở nhà. Cứ 5 trang kiss 1 lần. THế thì dám coi mới shock.
baohoctro
baohoctro
Quản gia mới

Ngày đăng ký : 08/02/2009
Tuổi : 27
Đến từ : Nhà Kasumi
Điểm bài viết : 1
Điểm Vote : 0

http://pokemonvn.forum0.net/

Về Đầu Trang Go down

TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU Empty Re: TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU

Bài gửi by ngoanhduy February 17th 2009, 17:37

ati5 mê a-tan mà lị!! chap nào có a-tan thì kêu ting61 nha
ngoanhduy
ngoanhduy
Quản gia mới

Ngày đăng ký : 14/02/2009
Tuổi : 27
Điểm bài viết : 2
Điểm Vote : 0

Về Đầu Trang Go down

TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU Empty Re: TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU

Bài gửi by Hayate February 17th 2009, 17:38

Nếu A-tan thành nhân vật chính thì nhiều fan nữa love struck:
Hayate
Hayate
Quản gia mới

Ngày đăng ký : 17/02/2009
Điểm bài viết : 1
Điểm Vote : 0

Về Đầu Trang Go down

TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU Empty Re: TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU

Bài gửi by anto_meo February 17th 2009, 17:40

uhm cười lớn:
anto_meo
anto_meo
Administrator

Ngày đăng ký : 04/02/2009
Tuổi : 26
Đến từ : Hà Nội - thủ đô ngàn năm văn hiến
Nghề ngiệp : Học sinh
Tính cách : hiền khô !!!
Điểm bài viết : 39
Điểm Vote : 3

https://hayatefan.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU Empty Re: TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU

Bài gửi by Klaus February 17th 2009, 18:22

Claus vẫn thích Maria nhất cười nhe răng.Mẫu phụ nữ hoàn hảo:xinh đẹp,đảm đang,giỏi dang.....:X
Klaus
Klaus
Quản gia mới

Ngày đăng ký : 15/02/2009
Tuổi : 32
Nghề ngiệp : Tổng quản Sazenin
Tính cách : Sẵn sàng tiêu diệt Hayte bằng mọi giá,kaka
Điểm bài viết : 1
Điểm Vote : 0

Về Đầu Trang Go down

TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU Empty Re: TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU

Bài gửi by baohoctro February 17th 2009, 20:47

Admin đã viết:uhm cười lớn:
Admin mà spam giữ hén
Maria ''nhí'' tài nhất cái học viện luôn (nói nhanh cho nó vuông ^^) Chatter box:
baohoctro
baohoctro
Quản gia mới

Ngày đăng ký : 08/02/2009
Tuổi : 27
Đến từ : Nhà Kasumi
Điểm bài viết : 1
Điểm Vote : 0

http://pokemonvn.forum0.net/

Về Đầu Trang Go down

TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU Empty Re: TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU

Bài gửi by Klaus February 17th 2009, 22:02

2 hội trưởng Maria với Hina ai giỏi hơn nhỉ,Maria nhí hơn Hina đó cười nhe răng
Klaus
Klaus
Quản gia mới

Ngày đăng ký : 15/02/2009
Tuổi : 32
Nghề ngiệp : Tổng quản Sazenin
Tính cách : Sẵn sàng tiêu diệt Hayte bằng mọi giá,kaka
Điểm bài viết : 1
Điểm Vote : 0

Về Đầu Trang Go down

TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU Empty Re: TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU

Bài gửi by †L0nëLy•I30y† February 17th 2009, 22:23

Tuần sau nhà nước tăng tiền điện, nên làm cho việc đụng máy vi tính cũng bị vấn đề rùi khóc: . Giờ sao xử đây, bà con cho ý kiến coi, dịch truyện lẹ trong vòng 2 tuần hay ko dịch cười nhe răng: . Cho ý kiến lẹ, tối mai sẽ làm cấp tốc, và làm bài Văn cũng cấp tốc
Làm Mod ở đây mà chưa có post chap nào mới cả, nên ưu đãi cái web này thì sẽ post chap 198 ở đây (mặc dù chưa xong cười nhe răng:)
†L0nëLy•I30y†
†L0nëLy•I30y†
Moderator

Ngày đăng ký : 07/02/2009
Điểm bài viết : 28
Điểm Vote : 7

Về Đầu Trang Go down

TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU Empty Re: TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU

Bài gửi by Klaus February 18th 2009, 07:57

@†L0nëLy•I30y†:Cứ dịch cấp tốc đi bạn,kiếm chap mới đọc,ai cũng đợi mà.Mà sao lonely dịch lộn xộn thế đến 204 rồi xuống 198 lại T_T.Thanks
Klaus
Klaus
Quản gia mới

Ngày đăng ký : 15/02/2009
Tuổi : 32
Nghề ngiệp : Tổng quản Sazenin
Tính cách : Sẵn sàng tiêu diệt Hayte bằng mọi giá,kaka
Điểm bài viết : 1
Điểm Vote : 0

Về Đầu Trang Go down

TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU Empty Re: TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU

Bài gửi by baohoctro February 18th 2009, 08:36

Có gì em thanks giùm cho ^^
Mà nghe nói tiền điện lên gấp đôi luôn. Hình như 800 1 ký. Wên rầu
baohoctro
baohoctro
Quản gia mới

Ngày đăng ký : 08/02/2009
Tuổi : 27
Đến từ : Nhà Kasumi
Điểm bài viết : 1
Điểm Vote : 0

http://pokemonvn.forum0.net/

Về Đầu Trang Go down

TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU Empty Re: TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU

Bài gửi by ngoanhduy February 19th 2009, 16:39

†L0nëLy•I30y† đã viết:Tuần sau nhà nước tăng tiền điện, nên làm cho việc đụng máy vi tính cũng bị vấn đề rùi khóc: . Giờ sao xử đây, bà con cho ý kiến coi, dịch truyện lẹ trong vòng 2 tuần hay ko dịch cười nhe răng: . Cho ý kiến lẹ, tối mai sẽ làm cấp tốc, và làm bài Văn cũng cấp tốc
Làm Mod ở đây mà chưa có post chap nào mới cả, nên ưu đãi cái web này thì sẽ post chap 198 ở đây (mặc dù chưa xong cười nhe răng:)
anh ơi post chap 211 và chap 212 cấp tốt đi anh ơi mấy chap kia đễ anh kim đồng dịch cho thinking: o->mếu|)
ngoanhduy
ngoanhduy
Quản gia mới

Ngày đăng ký : 14/02/2009
Tuổi : 27
Điểm bài viết : 2
Điểm Vote : 0

Về Đầu Trang Go down

TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU Empty Re: TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU

Bài gửi by baohoctro February 19th 2009, 18:11

Chí lí ^^
baohoctro
baohoctro
Quản gia mới

Ngày đăng ký : 08/02/2009
Tuổi : 27
Đến từ : Nhà Kasumi
Điểm bài viết : 1
Điểm Vote : 0

http://pokemonvn.forum0.net/

Về Đầu Trang Go down

TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU Empty Re: TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU

Bài gửi by †L0nëLy•I30y† February 20th 2009, 11:31

Chap 211 và 212 dịch làm quái gì, nó chẳng qua là nói lại tập cuối Anime, tốn thời gian và nặng máy.
Đừng tưởng dịch sướng lắm, 1 chap tốn đến 47MB (chap có 16 trang), và nếu như đối với chap có đến hơn 17 trang thì sao, sao ko tính vậy.
Cái photobucket cần tiền hay sao mà suốt ngày cho die hình hoài. Ngán ghê, post lại cũng tốn thời gian chứ có phải ko tốn đâu mà suốt ngày kêu đóng tiền, cho nó kêu cả tỉ lần cũng ko thèm đóng
†L0nëLy•I30y†
†L0nëLy•I30y†
Moderator

Ngày đăng ký : 07/02/2009
Điểm bài viết : 28
Điểm Vote : 7

Về Đầu Trang Go down

TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU Empty Re: TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU

Bài gửi by ngoanhduy February 20th 2009, 16:24

làm ơnnnnnnnnn.......n..n..n.n điiiiiiiiiiiii.........(i) anh ơi possssssstttttttt.. đi anh ui làm ơn thiên tài mà ko post thì uổn lém
ngoanhduy
ngoanhduy
Quản gia mới

Ngày đăng ký : 14/02/2009
Tuổi : 27
Điểm bài viết : 2
Điểm Vote : 0

Về Đầu Trang Go down

TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU Empty Re: TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU

Bài gửi by ssadfgh February 21st 2009, 23:16

có post cho anh em vui

khuyến cáo dùng TV, nhắc nhở lần 2
ssadfgh
ssadfgh
Quản gia mới

Ngày đăng ký : 08/02/2009
Tuổi : 31
Đến từ : Dia nguc
Tính cách : Hoa` dong`
Điểm bài viết : 3
Điểm Vote : 0

Về Đầu Trang Go down

TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU Empty Re: TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU

Bài gửi by ngoanhduy February 22nd 2009, 12:33

ýe lam` di anh!!!
ngoanhduy
ngoanhduy
Quản gia mới

Ngày đăng ký : 14/02/2009
Tuổi : 27
Điểm bài viết : 2
Điểm Vote : 0

Về Đầu Trang Go down

TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU Empty Re: TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU

Bài gửi by ~Shinku~ February 22nd 2009, 16:31

Topic fan của Atan, Hina và Saku trở thành topic năn nỉ Giathanh dịch truyện cười lớn:
~Shinku~
~Shinku~
Quản gia mới

Ngày đăng ký : 16/02/2009
Đến từ : Manga World
Nghề ngiệp : Sinh viên
Tính cách : Ngây thơ, trong sáng!!
Điểm bài viết : 25
Điểm Vote : 8

Về Đầu Trang Go down

TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU Empty Re: TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU

Bài gửi by himegami February 27th 2009, 21:07

tui thì thích Hina nhất . mong đc làm wen với tất cả các fan của Hayate No Gotoku . Nick YH của mình là himegamiakane
himegami
himegami
Quản gia mới

Ngày đăng ký : 27/02/2009
Điểm bài viết : 0
Điểm Vote : 0

Về Đầu Trang Go down

TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU Empty Re: TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU

Bài gửi by Hinagiku February 27th 2009, 21:22

mong được làm quen với bạn nào là Fan của Hinagiku ^^ có gì thảo luận cho zui zẻ?

Admin khuyến cáo dùng bộ gõ Tiếng Việt.
Hinagiku
Hinagiku
Quản gia mới

Ngày đăng ký : 27/02/2009
Tuổi : 32
Nghề ngiệp : di choi luoi` hoc ^^!
Tính cách : thĩ la ty? phu ^^!
Điểm bài viết : 0
Điểm Vote : 0

Về Đầu Trang Go down

TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU Empty Re: TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU

Bài gửi by ngoanhduy February 28th 2009, 14:09

tui là fan của hina lun

Admin khuyến cáo dùng bộ gõ TV
ngoanhduy
ngoanhduy
Quản gia mới

Ngày đăng ký : 14/02/2009
Tuổi : 27
Điểm bài viết : 2
Điểm Vote : 0

Về Đầu Trang Go down

TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU Empty Re: TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU

Bài gửi by PrîÑ¢€_NF April 14th 2009, 14:52

- Fan của 2 người: A-tan & hinaTẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU Yoyo17. Rất vui được làm wen với fan của 2 nhân vật này :Winking:
PrîÑ¢€_NF
PrîÑ¢€_NF
Quản gia mới

Ngày đăng ký : 14/04/2009
Tuổi : 28
Đến từ : •°¤*(¯`°•.::.[C]lip-[S]ub.::.•°´¯)*¤°•
Nghề ngiệp : .....
Tính cách : nothing :D
Điểm bài viết : 53
Điểm Vote : 17

http://clip-sub.com/category/hayate-no-gotoku-2nd-season/

Về Đầu Trang Go down

TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU Empty Re: TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU

Bài gửi by Isumi Saginomiya May 9th 2009, 18:45

mình đi lạc vào đây!dù sao cũng vào rùi thì mình mong đc làm quen với các fan của Hina
Isumi Saginomiya
Isumi Saginomiya
Quản gia mới

Ngày đăng ký : 09/05/2009
Đến từ : ?????
Nghề ngiệp : ?????
Tính cách : không hề biết giận!
Điểm bài viết : 48
Điểm Vote : 7

Về Đầu Trang Go down

TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU Empty Re: TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU

Bài gửi by Don't_ask June 6th 2009, 07:23

mình là ma mới cũng muốn bon chen vào tongue: mình thì là fan của Hina va a-tan( hoặc aatana theo anh Kim Đồng )
Don't_ask
Don't_ask
Quản gia mới

Ngày đăng ký : 05/06/2009
Tuổi : 32
Đến từ : [team de tien]
Nghề ngiệp : sniper
Tính cách : than thien ^^~
Điểm bài viết : 21
Điểm Vote : 0

Về Đầu Trang Go down

TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU Empty Re: TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU

Bài gửi by hinagiku_katsura July 7th 2009, 11:35

Mình là fan của Hina nè!!! Thực ra là thích tất cả nhân vật nhưng thấy Hina là một hình mẫu chính đáng để mình vươn tới!
hinagiku_katsura
hinagiku_katsura
Quản gia mới

Ngày đăng ký : 06/07/2009
Tuổi : 25
Đến từ : HFC (Hayate Fan Club)
Tính cách : Phấn đấu để như Hinagiku!!!
Điểm bài viết : 6
Điểm Vote : 0

http://wonderland.4rumer.net

Về Đầu Trang Go down

TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU Empty Re: TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU

Bài gửi by nguyenanh_ttv November 11th 2009, 01:57

Ông tác giả đẩy Hayate vào tình cảnh khó xử quá, Hayate một mặt hứa với Atan là sẽ ở bên Atan suốt đời, một mặt lại hứa sẽ bảo vệ Nagi suốt đời. Cho dù Hayate chọn ai thì vẫn mang danh là người thất hứa, khổ thân anh chàng này thật.
Mình thì vẫn muốn Hayate sẽ thành đôi với Atan hơn, suy cho cùng cũng tội nghiệp Atan quá.
Thêm nữa là không biết có vấn đề gì mà mấy forum bên us đang đồn ầm lên về việc Hayate bị chết. Mình chưa thấy có chapter nào đề cập đến việc này cả, thấy bên đó xôn xao cũng tò mò quá trời. Bạn nào biết gì hơn nhớ chia sẻ nhé!
nguyenanh_ttv
nguyenanh_ttv
Quản gia mới

Ngày đăng ký : 11/11/2009
Tuổi : 31
Đến từ : Hà Nội
Nghề ngiệp : Sinh Viên
Điểm bài viết : 22
Điểm Vote : 0

Về Đầu Trang Go down

TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU Empty Re: TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU

Bài gửi by predator19 November 11th 2009, 17:23

Nếu nói về bất công thì còn nhiều nữa. Cho dù Hayate chọn ai thì những người còn lại thế nào? Còn chuyện Hayate chết thì... chắc không. Hayate là nhân vật chính mà, ngủm thì ai xem truyện nữa. Đồn cho xôm tụ vậy thôi. Vả lại nhân vật Hayate từ đầu đến giờ tơi tả chắc cũng phải chục bận, mà cái nào cũng xịt máu mà còn chưa sao. Lo gì phải không bạn.
predator19
predator19
Quản gia mới

Ngày đăng ký : 19/08/2009
Tuổi : 32
Đến từ : TpHCM
Nghề ngiệp : Sinh viên ĐH Kinh Tế TpHCM
Điểm bài viết : 63
Điểm Vote : 1

Về Đầu Trang Go down

TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU Empty Re: TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU

Bài gửi by nguyenanh_ttv November 11th 2009, 18:10

Mình công nhận là nếu Hayate chết thì hết chuyện, nhưng mà có như thế thì mới bớt được rắc rối... Anh chàng này sống gây ra bao nhiêu chuyện xui xẻo... Có điều trong phần I thì Himegami lại đề cập đến Legendary Dragon Butler, theo như mình nghĩ khi nào xuất hiện cái đó thì mới hết truyện được... Chờ truyện mỏi mắt mà không có... Hix hix...
Mà nội dung tập 20 như thế nào hả bạn ? Mình không mua được nên ko biết như thế nào....
À, vậy có bạn nào còn truyện Chàng Quản Gia không ? Mình muốn mua lại mà không có chỗ nào còn để bán... Mình ở HN, bạn nào cần bán bảo mình nhé! hoặc trả lời vào nick yahoo : nguyenanh_ttv@yahoo.com
nguyenanh_ttv
nguyenanh_ttv
Quản gia mới

Ngày đăng ký : 11/11/2009
Tuổi : 31
Đến từ : Hà Nội
Nghề ngiệp : Sinh Viên
Điểm bài viết : 22
Điểm Vote : 0

Về Đầu Trang Go down

TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU Empty Re: TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU

Bài gửi by Titaniousity February 12th 2010, 21:03

Hina chả giống con gái==!
còn Nagi thì giống con nít==!
chỉ có Atan ^^!
Càng nhớn càng dễ xương.........
Titaniousity
Titaniousity
Quản gia mới

Ngày đăng ký : 10/02/2010
Tuổi : 26
Đến từ : Prontera
Nghề ngiệp : Lord Knight
Tính cách : Ít nói, lạnh lùng
Điểm bài viết : 16
Điểm Vote : 0

http://peon.tk :)

Về Đầu Trang Go down

TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU Empty Re: TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU

Bài gửi by Black_Sabbath February 22nd 2010, 15:44

Xin chào cả nhà, tớ là fan Hina-chan, mong được làm quen với cả nhà.
Thực ra truyện này tớ thấy nhân vật nào cũng có đặc điểm riêng, nét đáng yêu riêng và thú thực là tớ không thể ghét bất kỳ nhân vật nào trong truyện. Nhưng tớ vẫn thích Hina-chan nhất vì cô ấy có cá tính mạnh mẽ lại có tấm lòng nhân hậu.TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU Lovehina
Black_Sabbath
Black_Sabbath
Quản gia mới

Ngày đăng ký : 22/02/2010
Đến từ : Hinagiku's Fan Club
Điểm bài viết : 6
Điểm Vote : 0

Về Đầu Trang Go down

TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU Empty Re: TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU

Bài gửi by Hiran March 14th 2010, 12:36

mình cũng là fan của Hina-chan, nói thật thì mình có thiện cảm nhất là với Hina-chan vì hina vừa xinh đẹp, giỏi giang lại mạnh mẽ (nhưng cũng ko kém phần yếu đuối)
Hiran
Hiran
Quản gia mới

Ngày đăng ký : 14/03/2010
Tuổi : 24
Đến từ : Mermaid Melody family
Nghề ngiệp : học sinh
Tính cách : lạnh lùng, ít nói
Điểm bài viết : 3
Điểm Vote : 0

Về Đầu Trang Go down

TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU Empty Re: TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU

Bài gửi by thần long June 26th 2010, 13:26

hina no.1 smile
thần long
thần long
Quản gia mới

Ngày đăng ký : 26/06/2010
Tuổi : 26
Đến từ : 1 nơi xa vắng
Nghề ngiệp : gamer
Tính cách : hoà nhã,vui vẻ
Điểm bài viết : 12
Điểm Vote : 0

Về Đầu Trang Go down

TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU Empty Re: TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU

Bài gửi by chautanphat July 18th 2010, 19:16

ban sai roi
tuy HIna dep that
nhung A tan moi la no.1

_____
Viết có dấu tiếng việt đầy đủ nhé.
Cảnh cáo lần 1.
Ayumi
chautanphat
chautanphat
Quản gia mới

Ngày đăng ký : 18/07/2010
Điểm bài viết : 10
Điểm Vote : 0

Về Đầu Trang Go down

TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU Empty Re: TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU

Bài gửi by AthenaTennos August 6th 2010, 10:58

Athena là số một Ha Ha Ha cười lớn
AthenaTennos
AthenaTennos
Quản gia mới

Ngày đăng ký : 01/07/2010
Tuổi : 25
Đến từ : Học viện Hakuo
Nghề ngiệp : Học sinh
Tính cách : Bình thường
Điểm bài viết : 9
Điểm Vote : 0

http://sites.google.com/site/quangsweb

Về Đầu Trang Go down

TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU Empty Re: TẬP HỢP FAN NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH A-TAN VÀ HINA VÀ SAKU

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết